Algemene voorwaarden

 1. Algemene voorwaarden

  ALGEMENE VOORWAARDEN

  De algemene voorwaarden van reisorganisatie Agency InterBohemia s.r.o.verzorgen de reisovereenkomst tussen huurder (fysiek persoon of rechtspersoon) (verder alleen “huurder”) en de reisagent Agency InterBohemia s.r.o.(verder alleen IB) inovereenstemming met de geldende wet-en regelgeving van de Tsjechische Republiek en zijn bindend voor alle betrokken partijen.

  § 1 – inleidende bepalingen

  IB biedt haar bemiddelingsdiensten aan alle kliënten. Personen jonger dan 18 jaar mogen slechts gebruik maken van de diensten onder begeleiding van een persoon ouder dan 18 jar. De reisovereenkomst tussen IB en de huurder ontstaat op grond van de door de huurder ingevulde schriftelijke reservering, middels het on-line “reserveringsformulier”. De persoon, die het reserveringsformulier ingevuld heeft, is contractueel persoonlijk verantwoordelijk voor de meereizende personen gedurende het gehele verblijf in het gehuurde object.

  § 2 – huurperiode

  Met “zomerseizoen” wordt bedoeld de periode vanaf begin mei tot en met eind oktober. In het hoofdseizoen (juli en augustus) is de huurperiode minimaal één week (zaterdag- zaterdag). Buiten het hoofdseizoen (mei, juni, september en oktober) is op aanvraag kortere huurperiode mogelijk.

  Met “winterseizoen” wordt bedoeld de periode vanaf begin november tot en met eind april. Het hoofdseizoen is Oud&Nieuw, kerst, februari en maart. De overige periodes behoren tot het midden- en laagseizoen. De winterperiodes kunnen afwijkende aankomst- en vertrekdagen hebben.

  Met “aanvang van huurperiode” wordt bedoeld de dag van aankomst tussen 15 en 18 uur en de beëindiging van de huurperiode is op de dag van vetrek tot 10 uur.

  § 3 – reservering en de betaling

  De huurder kan reserveren middels e-mail, schriftelijk, per fax of persoonlijk. Op de internet site staat de actuele bezettingsstand van de laatste werkdag 16 uur. Indien de gevraagde periode nog vrij is, zal IB per e-mail de factuur zenden, met de bedragen en betalingstermijnen voor de gevraagde reservering. De eerste betaling ter hoogte van 50% van de huurprijs + reserveringskosten dient de huurder uiterlijk binnen 3 werkdagen vanaf de factuurdatum op de rekening van IB te voldoen. Het is uiterst belangrijk om de factuur direct te voldoen, aangezien IB pas na ontvangst van de factuur de gewenste periode definitief voor u vastzet. Indien IB de betaling niet (tijdig) ontvangt, zal de betreffende periode worden vrijgegeven voor volgende kliënten.

  Na ontvangst van de aanbetaling wordt de reservering voor IB bindend en de klant is verplicht om de algemene voorwaarden van IB na te leven. Na ontvangst van de de restbetaling, uiterlijk 8 weken (56 kalender dagen) voor aankomst, zendt IB de huurder de “voucher” (reserverings bevestiging), de routebeschrijving naar het huis toe en eventuele aanvullende bescheiden en wel zodanig, dat deze bescheiden uiterlijk 15 dagen voor aankomst in het bezit van de huurder zijn. Mocht IB de restbetaling niet (tijdig) ontvangen, beschouwt IB dit als een annulering en treden de annuleringsvoorwaarden in werking.

  § 4 – de huurprijs

  De huurprijzen worden bepaald naar attractiviteit van het betreffende object en de omgeving, de uitrusting van het object en de gevraagde prijs van de eigenaar van het betreffende object. De prijzen op de internet site worden in de regel vastgesteld per object per week, met inachtneming van een maximaal aantal personen. De genoemde prijzen zijn inclusief de provisie van IB. De prijzen zijn exclusief:

  • reserveringskosten van 30 EUR
  • reis- en annuleringsverzekering van 25 EUR per verblijf terwijl alle meereizende personen verzekerd zijn (verplicht). Dit tarief is van toepassing op personen woonachtig buiten de Tsjechische Republiek
  • de kosten voor het vervoer en evt. parkeergeld
  • de plaatselijke toeristenbelasting (deze varieert per gemeente, gemiddeld 0.50 EUR per persoon per nacht).
  • energiekosten naar verbruik (electriciteit, gas, evt. andere stookkosten, bijv. hout)
  • kosten voor meereizende hond(en) (20 EUR per hond per week).

  § 5 – reis- en annuleringsverzekering

  Voor verblijf op het grondgebied Tsjechië en Slowakije

  AIB verzorgt voor al haar kliënten reis- en annuleringsverzekering, en wel voor alle meereizende personen gedurende één huurperiode. De verzekering wordt verzorgd door de maatschappij UNIQA pojišťovna, a.s., welke ruime ervaring heeft met de realisatie van reisverzekeringen. De verzekering is verplicht, het verzekeringstarief wordt opgeteld bij de totale huursom en wordt samen met de aanbetaling gefactureerd.

  De huurder verklaart bekend te zijn en akkoord de gaan met de algemene voorwaarden voor de reisverzekering van UNIQA pojišťovna, a.s. en met annuleringsverzekering voor klanten met de contractsbepalingen en met verzekeringspremies voor afzonderlijke soorten verzekering. Voorts gaat hij ermee akkoord dat de verzekeraar informatie verwerkt en verstrekt overeenkomstig de wet nr.101/2000 Sb.,betreffende bescherming van persoonlijke en discrete gegevens in het kader van verzekeringsactiviteiten, dit alles gedurende de gehele verzekeringsduur. 

  De overeengekomen verzekering omvat dekking tot maximaal verzekerd bedrag (per persoon) gedurende het gehele verblijf:

  A/ Voor personen met woonplaats en ziektekosten verzekering op Tsjechisch grondgebied:

  1) voor reizen naar Tsjechië:

  • Overlijdens verzekering als gevolg van ongeval tot maximaal CZK 50.000,-
  • Verzekering van blijvend letsel na ongeval tot maximaal CZK 100.000,-
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor materiële schade en persoonlijk letsel toegebracht aan derden tot maximaal CZK 1.000.000,-
  • Annulerings verzekering – 80% van de annuleringskosten tot maximaal CZK 15.000,-

  Geldigheid van de verzekering betreft uitsluitend schade welke is ontstaan op Tsjechisch grondgebied, gedurende de verzekerde huur periode (aankomstdag van 00 uur en vertrekdag 24 uur).

  Verzekeringspremie: CZK 199,- voor alle meereizende personen per accommodatie en de huurperiode.

  2) voor reizen naar Slowakije:

  • Verzekering van medische- en assistentie kosten tot maximaal CZK 2.000.000,-
  • Overlijdens verzekering als gevolg van ongeval tot maximaal CZK 50.000,-
  • Verzekering van blijvend letsel na ongeval tot maximaal CZK 100.000,-
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor materiële schade en persoonlijk letsel toegebracht aan derden tot maximaal CZK 1.000.000,-
  • Annulerings verzekering – 80% van de annuleringskosten tot maximaal CZK 15.000,-

  Verzekeringspremie: CZK 199,- voor alle meereizende personen per accommodatie en de huurperiode.

  3) voor reizen naar overige landen (binnen Europa):

  • Verzekering van medische- en assistentie kosten tot maximaal CZK 2.000.000,-
  • Overlijdens verzekering als gevolg van ongeval tot maximaal CZK 150.000,-
  • Verzekering van blijvend letsel na ongeval tot maximaal CZK 300.000,-
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor materiële schade en persoonlijk letsel toegebracht aan derden tot maximaal CZK 1.000.000,-
  • Bagage verzekering tot maximaal CZK 10.000,-
  • Annulerings verzekering – 80% van de annuleringskosten tot maximaal CZK 15.000,-

  Verzekeringspremie: CZK 499,- voor alle meereizende personen per accommodatie en de huurperiode.

  B/ Voor personen met woonplaats en ziektekosten verzekering in een Europees land anders dan Tsjechië:

  De overeengekomen verzekering omvat dekking tot maximaal verzekerd bedrag (per persoon) gedurende het gehele verblijf op het grondgebied van Tsjechië en Slowakije:

  • Verzekering van medische- en assistentie kosten tot maximaal CZK 2.000.000,-
  • Overlijdens verzekering als gevolg van ongeval tot maximaal CZK 150.000,-
  • Verzekering van blijvend letsel na ongeval tot maximaal CZK 300.000,-
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor materële schade en persoonlijk letsel toegebracht aan derden tot maximaal CZK 1.000.000,-
  • Annulerings verzekering – 80% van de annuleringskosten tot maximaal CZK 15.000,-

  Als bonus voor verblijf in Slowakije bovendien bagageverzekering tot maximaal CZK 10 000 Kč (zonder verhoging van de verzekerings premie).

  Verzekeringspremie: CZK 499,- voor alle meereizende personen per accommodatie en de huurperiode.

  Algemeen:

  De reiziger dient bij eventuele schade allereerst het probleem op te nemen met Agency InterBohemia s.r.o. Vervolgens is het noodzakelijk zo spoedig mogelijk een volledig ingevuld schademeldings formulier te zenden naar het adres: Agency InterBohemia s.r.o, Lannova třída 10, 370 01 České Budějovice, Czech republic.

  Uitkering van schadevergoeding geschiedt overeenkomstig de voorwaarden voor reisverzekering van de verzekeringsmaatschappij UNIQA pojišťovna, a.s.

  Agency InterBohemia s.r.o. treedt op als bemiddelend persoon inzake de reisverzekering, afgesloten tussen reiziger en de verzekeringsmaatschappij UNIQA pojišťovna, a.s. en is niet verantwoordelijk voor een (tijdige) schademelding, alsmede voor de omvang en het nakomen van de dekking.

  § 6 – huurbepalingen

  De huurperiode begint op de aankomstdag (zaterdag) tussen 15 en 18 uur. Het is van belang om zich aan de aankomst tijd te houden, anders kan IB niet garant staan voor een correcte overdracht van de woning en worden de annuleringsvoorwaarden van kracht. Bij de overdracht van de woning zal de eigenaar of de beheerder de huurders bekend maken met het object en de inventaris en zal aan de huurder de sleutels overhandigen. De eigenaar / beheerder heeft het recht om van de huurder een borg te verlangen ter hoogte van 150 EUR (tenzij anders vermeld).Voor groepen van meer dan 4 personen in de leeftijdskategorie tot 28 jaar geldt een borg van 100 EUR per persoon.

  Het beddengoed is in de prijs inbegrepen (tenzij in de objectbeschrijiving anders vermeld), het hand- en keukenlinnen neemt de huurder zelf mee.

  Het bewonen van het object is toegestaan voor de personen die op de voucher vermeld staan. Het is in geen geval toegestaan om het huis met meer personen te bewonen dan het aangegeven maximum aantal personen voor het betreffende object. Dit heeft tevens betrekking op het grondstuk, behorend bij het object. Indien zich in het object of het bijbehorende grondstuk meerdere personen bevinden, heeft de eigenaar of beheerder het recht om direct de huur te beëindigen, en wel zonder enig recht op compensatie.

  Indien huisdieren toegestaan zijn, geldt dit voor maximaal één huisdier (bijv. hond). Een eventuele tweede hond is alleen mogelijk op aanvraag vooraf. De kosten voor elk huisdier betaalt de huurder rechtstreeks aan de vehuurder of beheerder van het object en wel ter hoogte van 20 EUR/dier/week. De huurder dient een eventuele hond altijd op het reserveringsformulier te vermelden.

  Sommige huizen zijn aangesloten op een eigen waterbron (soms slechts gebruikswater en geen drinkwater). Het is zeer belangrijk om zuinig met het water om te gaan, met name gedurende de warme zomermaanden. De objecten zijn particulier eigendom en zijn derhalve ingericht naar de smaak en de financiële mogelijkheden van de afzonderlijke eigenaars. De trap naar de bovenverdieping is in sommige gevallen vrij steil, soms ladderachtig. De vertrekken op de bovenverdieping hebben vaak een schuin dak.

  Sommige huizen beschikken over een zwembad. De zwembaden zijn over het algemeen beschikbaar van juni t/m september.Men dient zich gedurende de huurperiode te houden aan het “huisreglement” van de eigenaar van het huis. Over het algemeen gelden voor alle vakantiehuizen de volgende regels:

  • Men mag geen meubels verplaatsen en geen meubels, kussens e.d. naar buiten dragen,
  • Bij vertrek dienen de huurders het huis goed af te sluiten,
  • Men dient zuinig om te gaan met het water en de energie,
  • Men dient de gehuurde eigendommen te beschermen,
  • Men dient de nachtrust te respecteren van 22 tot 7 uur,
  • Men dient het huis en de omgeving netjes en schoon te houden en de vuilnis op de daartoe bestemde plek te verzamelen.

  Vertrek is op de vertrekdag (zaterdag) tot 10 uur. Het exacte tijdtstip van vertrek spreken de huurders met de eigenaar of beheerder af. Bij vertrek en de sleuteloverdracht dient het huis netjes schoon te zijn, en in dezelfde staat verkeren als bij de aankomst. In het omgekeerde geval zal de eigenaar of beheerder schoonmaakkosten in rekening brengen. De eigenaar of beheerder zal de staat van het object controlleren en indien alles in orde is geeft hij de borg retour.

  § 7 – annuleringsvoorwaarden

  a) annulering door de huurder
  Een annulering moet duidelijk schriftelijk worden aangegeven (middels brief, fax, e-mail). De annulering gaat in op de dag van ontvangst van de annulering door het kantoor van IB. De annuleringen ontvangen na werktijd (dus van 15.30 t/m 24 uur) worden beschouwd als annuleringen van de volgende werkdag.

  Indien huurders een reservering annuleren, berekent IB annuleringskosten. De hoogte van annuleringskosten hangt af van het aantal dagen tot de aankomstdag en wel als volgt:

  • 42 en meer dagen voor aankomst – 30% van de huursom
  • 42 – 28 dagen voor de dag van aankomst – 50% van de huursom
  • 28 en minder dagen voor de dag van aankomst – de gehele huursom

  Indien de huurder andere huurders in zijn plaats zendt, is hij geen annuleringskosten verschuldigd. Ingeval van annulering van meer dan 42 dagen voor aankomst, betaalt IB een adequaat gedeelte van de huursom aan de huurder retour. De reserveringskosten worden niet terugbetaald.

  b) annulering door IB
  IB is gerechtigd om een reeds gerealiseedre reservering te annuleren, indien ernstige en onvoorziene omstandigheden haar ertoe dwingen, waardoor het niet mogelijk is om de huur in het geboekte object te garanderen. In dat geval biedt IB de huurder een alternatief object aan. Indien het niet mogelijk is om een alternatief huis aan te bieden, of indien de huurder het alternatief afwijst, zal IB het reeds betaalde bedrag terugstorten. De huurder heeft geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

  § 8 – wijzigingen in de reservering

  De naamswijziging van de huurder, wijziging in het aantal personen (met inachtneming van het maximaal toegestane aantal personen in het betreffende huis), aanvullend verzoek tot het meenemen van hond (indien toegestaan) of het verzoek tot het installeren van kinderbedje (indien aanwezig) is zonder meerkosten.

  De wijziging van periode of het omboeken naar een ander object kan tot uiterlijk 8 weken (56 kalenderdagen) voor de dag van aankomst. Voor deze wijzigingen berekent IB een bedrag van 30 EUR.

  § 9 – aansprakelijkheid

  De huurder bewoont het gehuurde object op eigen risico. IB is niet aansprakelijk voor letsel, beschadigen of vernielen van eigendommen (wettelijke aansprakelijkheid voor gezondheid en schade aan eigendommen van derden), verlies of diefstal van eigendommen of schade veroorzaakt door natuurramp terroristische aanslagen, stakingen, alle soorten van geweld en anadere situaties van overmacht.

  De huurder is volledig aansprakelijk voor schade aan het gehuurde object alsmede de inboedel, veroorzaakt door hemzelf of meereizende personen. De huurder is verplicht om alle schade direct aan de eigenaar of beheerder te melden en (uiterlijk op de dag van vertrek) te vergoeden.

  § 10 – klachten

  De huurder heeft het recht om eventuele gebrekken aan het object of de inboedel te melden aan de eigenaar of beheerder die voor de staat van het object verantwoordelijk is. Hiermee wordt met name de de schade aan de technisceh installatie bedoeld (bijvoorbeeld energie, water, verwarming e.d.), alsmede de uitrusting van het object zoals genoemd in de beschrijving van IB. De eigenaar of beheerder is verplicht om de klacht zo spoedig mogelijk te verhelpen, anders kunnen de huurders een financiële compensatie eisen. Mocht een dergelijke situatie zich voordoen, dienen beide partijen hierover een schriftelijke overeenkomst vast te leggen. Klachten, welke niet ter plaatse opgelost zijn, kan de huurder schriftelijk aan IB melden, en wel uiterlijk vijf dagen na vertrek. Klachten welke op een later tijdstip zijn ontvangen worden niet in behandeling genomen.

  IB heeft geen invloed op openingstijden en kwaliteit van genoemde diensten van derden, sportmogelijkheden, recreatie en cultuur, alsmede winkels en restaurants. Deze in de beschrijving genoemde gegevens zijn zuiver informatief.

  § 11 – slotbepalingen

  Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1.9.2010.

  Ik ga akkoord met het versturen van commerciële informatie van Agency InterBohemia s.r.o. (maximaal 6x per jaar) naar mijn e-mail adres op het reserveringsformulier.

  De huurder verklaart deze algemene voorwaarden gelezen en begrepen te hebben, hij stemt hiermee volledig in en bevestigt dit middels het verzenden van het reserveringsformulier en het overmaken van de aanbetaling.

 2. In Hluboká nad Vltavou, de 1.1.2021 Uw team Agency InterBohemia s. r. o.

Wie is InterBohemia

Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring met het verhuren van vakantiehuizen en chalets! In 1990 zijn we begonnen als Nederlands bedrijf dat huisvesting in Tsjechië bood aan klanten voornamelijk uit Benelux, Duitsland en Groot-Brittannië. In de loop der jaren heeft de transformatie plaatsgevonden van een Nederlands bedrijf naar een Tsjechisch bedrijf, waarbij we ons succesvol hebben ontwikkeld tot een middelgrote organisatie die een kwalitatief hoogstaand product aanbiedt van enkele honderden vakantiewoningen en vakantiehuizen in Tsjechië en Slowakije en met websites in vier taalmutaties. Naast Tsjechië hebben we ook klanten uit Duitsland, Nederland en andere Europese landen.

Wie is InterBohemia